KONTAKT

Wydawca:

"Kurier Szczeciński" spółka z o.o.
pl. Hołdu Pruskiego 8
70-550 Szczecin
NIP:851-262-18-96
tel/fax sekr. 091 44-29-101
e-mail: redakcja@kurier.szczecin.pl


Redakcja:

"Kurier Szczeciński" spółka z o.o.
pl. Hołdu Pruskiego 8
70-550 Szczecin
tel/fax sekr. 091 44-29-101
e-mail: redakcja@kurier.szczecin.pl


Reklama:

Biuro Reklamy
tel. 91 44-29-180, 601-722-110
fax. 91 44-29-190
email: bo@kurier.szczecin.pl